Optimera & spara

Vi arbetar med energioptimering och det är något som för nästan alla
företag har stor betydelse för ekonomin. Här finns ofta möjlighet att spara
stora pengar. Det finns en lång rad parametrar som påverkar förbrukning.
Vi kan grovt sortera in dem under tre huvudkategorier.

Beteende

En viktig faktor som påverkar energiförbrukningen är naturligtvis vårt beteende. Genom att ha tillgång till kunskap och dessutom ha en vilja att tillämpa den så kan alla bidra till att spara pengar. I ett hushåll kan det handla om så enkla saker som att se till att tvättmaskinen är full innan man startar den och man kan spara mycket el genom att låta tvätten dropptorka istället för att köra den i en torktumlare. Detta är något som de flesta förstår om de tänker efter men problemet är att vårt beteende är vanestyrt och
mycket sker av bara farten.