Optimera & spara

Vi arbetar med energioptimering och det är något som för nästan alla
företag har stor betydelse för ekonomin. Här finns ofta möjlighet att spara
stora pengar. Det finns en lång rad parametrar som påverkar förbrukning.
Vi kan grovt sortera in dem under tre huvudkategorier.

Avtal

Att välja rätt energiabonnemang handlar om att inte kasta pengarna i sjön – vi har ju billig vattenkraft från våra fantastiska älvar. Allvarligt talat, att välja fel blir alltid onödigt dyrt. Dessutom går vi igenom era energiabonnemang och ser till att ni inte får straffavgifter.
Det är också viktigt att göra rätt val när det gäller rörligt respektive fast pris, årsavtal eller om du är utan avtal. I många fall går det att få skattebefrielse för energiförbrukningen, något som många inte känner till.

Kostnaderna för elcertifikat är beroende av nivån på eluttaget men det finns ofta möjligheter att få ned avgifterna eller till och med att få bort dem helt och hållet.

Vi arbetar också med förebyggande och löpande drift och underhåll samt besiktning och revision av högspännings- och lågspänningsanläggningar.

Vi utreder också:

  • Drift och underhållsfrågor
  • Energiorganisationer
  • Infrastruktur för laddning av elbil