Energispartips

Det är inte komplicerat att spara energi. Det finns många små åtgärder som
kan ge stora besparingar.

Hushåll

 • Har du en jordfelsbrytare installerad minskar du risken att någon i ditt hushåll skall få en strömgenomgång med farlig strömstyrka. Över 30 mA i över 25 msek kan ge svåra skador.
 • Anpassa kastruller efter plattan. Är plattan större än kastrullen förlorar du energi.
 • Använd lock på kastrullen, det minskar energiförbrukningen med 30%.
 • Gammal kyl frys eller diskmaskin? Byt till en med energiklassning A++.
 • Moderna maskiner förbrukar avsevärt mycket mindre energi.
 • Vid byte av belysning, byt till LED eller annan ljuskälla av lågenergityp.
 • Tina fryst mat i kylen. Kall mat hjälper till att hålla temperaturen låg.
 • Se till att ha moderna blandare vid alla handfat. Enligt beräkningar gjorda av Energi-myndigheten kan ett hushåll nära nog halvera sin energiförbrukning för varmvatten om man byter till moderna blandare i dusch, tvättställ och kök.
 • Sänk innetemperaturen med en grad, då minskar uppvärmningskostnaden med 5%.
 • Att duscha 10 minuter om dagen kostar ca 2000 kr om året.
 • Apparater i standby-läge förbrukar energi i onödan.
 • Använd vattenkokare – det är det mest energisnåla sättet att koka vatten.
 • Tåg är mer än 50 gånger energieffektivare än flyg. (källa: Energimyndigheten)

Företag

 • Gå igenom din energianläggning så att den verkligen gör det den skall med en så låg energiförbrukning som möjligt.
 • Gå igenom ert energibeteende, är ni en ”spara eller slösa”?
 • Se över elnäts- och elhandelsavtal och helst alla era energiavtal.

Bostadsrättsföreningar

 • Se över ventilationen. Äldre lösningar som självdrag är innefektivt. En tll- och frånluftsfläkt i kombination med en återvinningsdel är energieffektivt.
 • Tilläggsisolera vindsbjälklaget.
 • Justera värmen. Rätt flöde i radiatorer spar energi.
 • Installera rörelsevakter och ledbelysning i alla gemensamma utrymmen
 • De flesta av Sveriges fastighetstvättstugor är utrustade med torkskåp som ventilerar bort fukt utan värmeåtervinning. Ett torkskåp känner inte heller av när tvätten är torr utan fortsätter förbruka energi tills timern slår av. Automatisk styrning kan drastiskt minska energiförbrukningen.