Drift & underhåll

Vi tecknar löpande serviceavtal. Ett sådant avtal innebär att du vårdar din investering i allt som tillhör energianläggningen och ser till att få ut en maximal livslängd. Det är också en trygghet att säkerställa tillgången till energi, för de allra flesta företag är det oerhört kostsamt när energiavbrott inträffar. Dessutom är det viktigt att uppfylla alla krav från myndigheter och försäkringsbolag. Med ett löpande serviceavtal slipper du bekymra dig.

 

Tester av exempelvis LSP och HSP-brytare eller reläskydd